Amgen-GI-inbjudan-A5-omtag 1 banner banner

POSTGRADUATEKURS

Gastrointestinal cancer

Kurs i gastrointerstinal cancer

PostGraduate GastroIntestinal cancer (PGGI) är en interaktiv kurs som vänder sig till specialister inom området i syfte att ge fördjupade kunskaper, utbyta erfarenhet och säkra kompetensen inom terapiområdet. Vår ambition med denna kurs är att täcka in hela fältet gällande handläggning av patienter med fokus på frågeställningar som rör den kliniska vardagen inom gastrointestinal cancer. Kursen växlar mellan övre och nedre gastrointerstinal cancer.

Kursen vänder sig främst till specialister inom onkologi och kirurgi, i mån av plats kan ST-läkare delta. Kursgården är Steningevik i Märsta, nära till både Arlanda och Stockholm. Läs mer på steningevik.se

Föreläsarna och kursledarna är de främsta inom området och de patientfall som diskuteras under kursen är från föreläsarna och kursdeltagarna.

Denna kurs arrangeras gemensamt av Amgen, Astra Zeneca och Servier som också står för kurskostnad och förtäring. Deltagarna bokar och bekostar själva sitt boende och resa enligt överenskommelse mellan SKR och LIF www.lif.se.

Klicka på länken för att se programmet

Kontakt

Kontakta Petra Björkander via mail eller telefon om ni har frågor om kursen.

Petra Björkander

Amgen Sverige

Tel 072 700 38 83

petrab@amgen.com